Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de CALPAM en Mazout.be site

  • toepasselijk recht
  • aansprakelijkheid
  • gekoppelde sites
  • merken
  • auteursrecht
  • persoonsgegevens
  • informatie

Voor het bezoeken en gebruiken van deze internetsite gelden de hierna volgende voorwaarden. Daarin wordt met het begrip site gedoeld op deze internetsite, tenzij anders is aangegeven. De naam CALPAM wordt in de voorwaarden gemakshalve gebruikt om zowel CALPAM als de aan haar gelieerde vennootschappen aan te duiden. Voor zover nodig is de volledige naam van een specifieke vennootschap vermeld.

Toepasselijk recht

Op de toegang tot en het gebruik van deze site is het Belgisch recht van toepassing.

Aansprakelijkheid

Deze site is uitsluitend bestemd voor het verstrekken van algemene informatie. Hoewel wij de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kunnen wij geen garanties geven omtrent de juistheid of volledigheid ervan. CALPAM aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade, gevolgschade daaronder begrepen, die direct of indirect het gevolg is van het bezoeken of gebruiken van deze site.

Links

Deze site kan, al dan niet door CALPAM zelf en al dan niet met toestemming van CALPAM, op enigerlei wijze gekoppeld zijn aan andere sites (links). CALPAM is voor deze gekoppelde sites en/of de informatie die zich daarop bevindt, niet verantwoordelijk. Voor eventuele schade, gevolgschade daaronder begrepen, die direct of indirect het gevolg is van het bezoeken of gebruiken van sites die aan deze site gekoppeld zijn, is Calpam derhalve evenmin aansprakelijk. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Merken

Alle woord- en beeldmerken die zijn afgebeeld op deze site zijn eigendom van Calpam Belgium NV, tenzij anders is aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Calpam Belgium NV, of, in het voorkomende geval, van enige andere merkhouder, is het niet toegestaan een of meer van deze merken te gebruiken, op welke wijze dan ook.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen die op deze site te zien zijn, is eigendom van Calpam. Hetzelfde geldt voor de computerprogramma’s die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van Calpam specifiek voor deze site ontwikkeld zijn. Het auteursrecht wordt door Calpam uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Calpam is het niet toegestaan de informatie op deze site of een deel daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Wel is het toegestaan om de informatie op deze site of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden.

Persoonsgegevens

Op deze site kunt u zich aanmelden. Ten behoeve van die aanmelding vragen wij u om uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres (zogenaamde persoonsgegevens). Door uw persoonsgegevens in te vullen en te versturen, geeft u ons toestemming die gegevens op te slaan en te gebruiken. Wij zullen uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor de volgende doeleinden: u informeren over de laatste nieuwtjes over Calpam, over verbeteringen van deze site en over speciale aanbiedingen en acties die worden aangeboden via deze site en/of de Calpam tankstations.

Ook zullen wij persoonsgegevens gebruiken om de respons op onze marketingacties te meten. Uiteraard zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens zeer vertrouwelijk worden behandeld. Ook zorgen wij ervoor dat zij beveiligd zijn tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen uw persoonsgegevens nimmer ter beschikking worden gesteld aan derden, een persoon die de gegevens in opdracht en ten behoeve van Calpam verwerkt daar niet onder begrepen. Indien u wilt dat de door u opgegeven persoonsgegevens worden verbeterd of aangevuld, dat deze worden verwijderd uit ons bestand, of niet (meer) worden gebruikt voor een of meer van de hiervoor genoemde doeleinden, kunt u ons dat laten weten per e-mail.

Tenzij een bezoeker van deze site ons zelf zijn persoonsgegevens verstrekt, kunnen en zullen wij geen gegevens verzamelen en opslaan aan de hand waarvan bezoekers van deze site zouden kunnen worden geïdentificeerd.

Snelle levering

Snelle levering van uw stookolie op de overeengekomen leveringsdag.

Prijs/kwaliteit

Stookolie van hoge kwaliteit aan onze goedkoopste mazout prijs.

Onze Laagste Prijs

De prijs van bestelling wordt geblokkeerd tot op de gekozen dag van levering.

HiQ Mazout

Beter behoud van rendement, en dus minder onderhoudskosten